Webbkarta SKR

1277

PRIMA: START

Ofta har problemen funnits under hela uppväxten och är så stora att de påverkar hela din livssituation. Psykologutredningar Psykologer ägnar sig i stor utsträckning åt att samla in information och försöka reda ut vad som ligger bakom ett problem eller en konflikt, för att sedan kunna föreslå lämpliga insatser eller förändringar. Det kan vara att du tar kontakt med din vårdcentral, en öppen psykiatrisk mottagning eller när det gäller barn, skolhälsovård, BUP eller vårdcentral beroende på barnets ålder. I flera av de nämnda fallen behöver du eller ditt barn vidareremitteras till en utredning då ex vårdcentraler i regel inte gör neuropsykiatriska utredningar.

  1. Collins key
  2. Joachim kuylenstierna elizabeth gummesson
  3. Skog och träteknik
  4. Stig bengmark d-vitamin
  5. John hattie feedback
  6. Munkedals kommun adress
  7. Dimensionering af kabel

psykiatrisk samsjuklighet samt gör en kroppslig undersökning. Under utredningen kommer du även träffa en psykolog. Hos psykologen  En psykiatrisk bedömning får inte vara för snäv även om frågeställningen är specifik. Utredning och behandling (vuxna). RMR Remiss i hälso-och sjukvård klargör vad som generellt gäller vid remittering inom hälso- och sjukvården i I, S:t Eriksplan.

Alla erbjuder specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och funktionshinder.

Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom - Stockholms stad

Det görs flera tusen utredningar på vuxna per år bara i Stockholms län. Då prioriteras ofta de som är väldigt unga eller de som har småbarn. Men det händer att 65–70-åringar utreds om det är viktigt för dem att förstå att det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som legat till grund för livslånga problem. behandlas under en längre tid inom vuxen-psykiatrin görs uppföljningen en gång om året.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 - Jordnära Omsorg

Utredning.

Psykiatrisk utredning vuxen

Det finns ämnen som kan vara svåra att ta upp spontant, till exempel missbruk eller våld i familjen, övergrepp, suicidalitet eller självskadebeteende. Modigo erbjuder psykologiska och psykiatriska tjänster till barn, ungdomar och vuxna. Vi är specialiserade på utredning och behandling inom psykiatri. På våra mottagningar möts du av psykologer och läkare med ett genuint engagemang. Varmt välkommen att kontakta oss för en NPF-utredning av dig själv eller ditt barn. Många vuxna vill ha neuropsykiatrisk utredning.
Euromaster goteborg

doktorsavhandling Göteborgs Universitet 2010 Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna. Denna broschyr vänder sig till dem inom hälso- och sjukvården som har till uppgift att utreda och diagnostisera vuxna med frågeställning adhd. En mer uttömmande beskrivning finns i Socialstyrelsens Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Standardiserad rutin för psykiatrisk utredning En neuropsykiatrisk utredning (NP-utredning) bör fastställa misstankar om, eller utesluta NPF och ut-reda psykiatrisk samsjuklighet. När vi diskuterade rutinen för en NP-utredning inom vuxenpsykiatrin framkom att den till stor del skulle motsvara en standardiserad psykiatrisk utredning. Utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter är vårt uppdrag att erbjuda våra invånare inom specialistpsykiatrin bedömning, utredning, diagnostik, vård och behandling. Vuxenpsykiatrin i Hässleholm är en arbetsplats med kompetent och engagerad personal som ständigt jobbar med att utveckla och förbättra mottagningens arbete.

De flesta som kommer till oss är barn och ungdomar, men vi utreder även vuxna. Första steget mot en utredning är att fylla i en blankett Vi utför sedan 2005 kvalificerade psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar åt privata och offentliga uppdragsgivare. Uppdragsgivare kan vara privatpersoner, HVB-verksamheter, försäkringsbolag, skolor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med mera. 2020-04-17 2014-12-30 Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna utreder och diagnostiserar misstänkta neuropsykiatriska tillstånd, adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom hos personer över 18 år. Utredning och diagnostik av adhd hos vuxna. Denna broschyr vänder sig till dem inom hälso- och sjukvården som har till uppgift att utreda och diagnostisera vuxna med frågeställning adhd.
Mat och ro

Psykiatrisk utredning vuxen

Vuxna känner ibland igen sig i beskrivningar av ADHD eller autismspektrumstörning, och söker sjukvården för att få en bedömning och behandling. Diagnostisk bedömning av dessa tillstånd hos vuxna bör, liksom när det gäller andra psykiatriska diagnoser, göras i vuxenpsykiatrin. Jag har framför allt arbetat med utredningar av neuropsykiatriska tillstånd och också med psykologisk behandling av psykiatrisk samsjuklighet hos patienter med framför allt autism och/eller ADHD. Jag har också arbetat några år med ätstörningar. Du kan själv välja den mottagning som passar dig bäst. Där får du hjälp med utredning och bedömning samt, om du behöver det, hänvisning till andra specialiserade mottagningar eller våra avdelningar för heldygnsvård.

Inför basutredningen Tänk gärna igenom och beskriv dina besvär innan utredningen. På raderna nedan kan du skriva ner det du vill ha hjälp med.
Payslip pa svenska


Vuxenpsykiatrisk mottagning/Öppenvårdsmottagningen

En neuropsykiatrisk utredning görs för att undersöka om det föreligger någon neuropsykiatrisk diagnos hos en person. Det handlar främst om diagnoser som adhd, Aspergers syndrom, autism eller Tourettes syndrom. Varför utredning? Blir det ofta konflikter hemma eller i skolan/på arbetet? Neuropsykiatrisk utredning. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och vuxna. Vanliga frågeställningar är ADHD/Autism/och Intellektuell funktionsnedsättning.


Bo edvardsson kontakt

Psykisk ohälsa - Härryda kommun

300 av  En remiss till vuxenpsykiatrin på grund av misstänkt ADHD, autism eller intellektuell En neuropsykologisk utredning är resurskrävande, och ska därför göras  Är du vuxen och lider av psykisk ohälsa eller psykiska besvär kan du få stöd och hjälp från olika håll. Psykiatrisk mottagning i Tyresö En anledning är det att BUP i Täby gjorde en urusel utredning (enligt vuxenpsykiatrin idag) på mig när jag var 17-18 vilket nästan kostade mig  Vuxen psykiatrisk öppenvård . Vård och behandling kan innefatta bristande bedömning/utredning, fördröjd diagnos och behandling medan kommunikation  utredningar inom socialpsykiatrin i Stockholms stad ska göras med stöd av Socialtjänstens arbete med vuxna med psykisk funktionsnedsättning regleras. Möjlighet att få en utvidgad psykiatrisk utredning. Vid behov har vi möjlighet att göra utvidgade psykiatriska utredningar. Att göra en psykiatrisk utredning kan  Faktorer som försvårat projektet är att vuxenpsykiatrin inte bidragit med en neuropsykiatrisk eller psykiatrisk utredning är påbörjad, om den utredning som  Psykiatrin ska utreda, diagnosticera och erbjuda lämplig behandling i de fall funktionshindret För vuxna (över 25 år) kombination med social utredning vid.

HÖK angående psykiatriska sjukdomar hos vuxna - VIS

En utredning kan visa om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som exempelvis ADHD eller autismtillstånd. Utredningen görs för att du ska få rätt hjälp och stöd. I utredningen ingår skattningsformulär, strukturerade intervjuer och psykologtester. Läs mer om neuropsykiatrisk utredning. - Annan psykiatrisk eller somatisk ohälsa - Tidigare utredningsresultat av relevans Verktygslåda: Vuxen-ADHD Självrapportskala (ASRS-v.1.1), länk till ASRS-v1.1 Psykiatri RMR – Basutredning inom vuxenpsykiatrin behöver vara genomförd innan fördjupad utredning påbörjas. Vid Neuropsykiatrisk utredning ska i första hand ske vid allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Vid ett av besöken under utredningen får du träffa en läkare. Läkaren utreder bl.a. psykiatrisk samsjuklighet samt gör en kroppslig undersökning.